Fel
– särskilt vid köp av lös och fast egendom
   
 
Författare:Kihlman Jon
Titel:Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom
Utgivningsår:1999
Omfång:504 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9197358738
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 7
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 615 SEK exkl. moms
I avhandlingens första del behandlas den objektiva normen för den köprättsliga felbedömningen. Utgångspunkten är vilka förväntningar som kan sägas vara befogade mot bakgrund av hur avtalsföremålet har beskrivits och omständigheterna kring avtalet. Eftersom felbedömningen sålunda är principiellt oberoende av avtalsföremålets art, behandlas såväl köp av lös som fast egendom. Andra delen behandlar betydelsen av den enskilde säljarens vetskap om köparens förväntningar eller om deras objekt. En stor del ägnas frågan vad ogiltighet är och hur ogiltighetsregler förhåller sig till regler om kontraktsbrott.
 
  © 2017 Jure AB