Demokratirådets rapport 2004 - Demokratins grundlag
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Demokratirådets rapport 2004 - Demokratins grundlag
Utgivningsår:2004
Omfång:164 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509518
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Demoktratirådets rapport nr. 2004
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 212 SEK exkl. moms
Den trettio år gamla regeringsformen har så stora brister att den bör bytas ut. Konstitutionella reformer skulle stärka den svenska folkstyrelsen. Den lokala självstyrelsen kan förverkligas genom nedbantade och friare kommuner. Riksdagen behöver kompletteras med en folkvald senat med uppgift att övervaka det demokratiska systemets funktionssätt.

Demokratins grundlag är årets rapport från SNS Demokratiråd. Demokratirådet består i år av Lauri Karvonen, Eivind Smith, Birgitta Swedenborg och Olof Petersson.
 
  © 2017 Jure AB