Samhällskonsten
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Samhällskonsten
Utgivningsår:1999
Omfång:128 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171507531
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 155 SEK exkl. moms
En demokratisk konstitution är uttryck för människans förmåga att kritiskt reflektera över sitt samhälles organisation och framtid. Debatten om det politiska systemet hämmas emellertid av missuppfattningar och falska motsättningar. Samhällsteoriernas kartor är ofta felritade.

I boken sammanfattas en omfattande forskning om demokrati och makt. Den utgör samtidigt en inledning till ett projekt om Sveriges konstitutionella framtid. Med förslagen till lösning av några samhällsvetenskapliga principproblem är avsikten att bidra till den praktiska forskningsuppgiften att finna bättre fungerande spelregler för den demokratiska processen.
 
  © 2017 Jure AB