Historisk brytpunkt i Europa
– EU:s utvidgning
   
 
Författare:Bengtsson Rickard
Titel:Historisk brytpunkt i Europa – EU:s utvidgning
Utgivningsår:2004
Omfång:160 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509496
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms
Europas politiska situation förändras i grunden genom Europeiska unionens utvidgning den 1 maj 2004 till tio nya medlemsländer, varav åtta från Öst- och Centraleuropa. Utvidgningen är den enskilt viktigaste säkerhetspolitiska händelsen i Europa sedan kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps – det är ingen överdrift att påstå att utvidgningen innebär en brytpunkt, det definitiva slutet på en era i europeisk politik och början på en ny. Denna bok syftar till att analysera utvidgningsprocessens olika delar och att diskutera implikationerna av utvidgningen för EU och för dess förhållande till omvärlden.
 
  © 2017 Jure AB