Kommentar till NLG 95
   
 
Författare:Kolrud Helge Jakob
Titel:Kommentar till NLG 95
Utgivningsår:1999
Omfång:197 sid.
Förlag:Sveriges Verkstadsindustrier
ISBN:9175485621
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms
NLG-bestämmelserna reglerar leverans av gjutgods inom och mellan de fyra nordiska länderna. De aktuella NLG-bestämmelserna benämns NLG 95. NLG-bestämmelserna används i mycket stor omfattning och kan närmast sägas utgöra branschpraxis inom den nordiska gjuteriindustrin. Denna kommentarbok syftar till att täcka det behov av hjälp med tolkningsfrågor som kan uppstå i samband med tillämpningen av villkoren. NLG-bestämmelerna bygger på NL-bestämmelserna, NL 92. Men vad gäller regler om verktyg, modeller och liknande utrustning finns ingen motsvarighet i NL 92. De aktuella NLG-bestämmelserna är vidare anpassade till aktuell nordisk lagstiftning om köp och produktansvar. Kommentarerna i boken redogör relativt ingående för den juridiska innebörden av de olika reglerna.
 
  © 2017 Jure AB