Friskrivningsklausuler
– giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom
   
 
Författare:Lundmark Thorsten
Titel:Friskrivningsklausuler – giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom
Utgivningsår:1996
Omfång:248 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783235
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Bokens tema är den rättsliga kontrollen av friskrivningsklausuler. Genom sådana klausuler omfördelas risken mellan parterna i förhållande till vad som eljest skulle ha gällt, främst enligt dispositiv rätt. Friskrivningsklausuler utgör ett regelmässigt inslag i kommersiella standardavtal, inte minst på köprättens område. I boken behandlas dels olika förekommande metoder för kontroll av friskrivningsklausuler, dels i vilken närmare utsträckning som vissa vanliga typer av sådana klausuler tillåts slå igenom i kommersiella köpeavtal. Exempel på friskrivningar som behandlas är friskrivning från vårdslöshet, friskrivning från varans kvalitet samt friskrivning från påföljder av kontraktsbrott.
 
  © 2017 Jure AB