Regeringens skrivelse 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring
Utgivningsår:2004
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304175
Serie:Propositioner nr. 2003/04:175
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB