Prop. 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
   
 
Titel:Prop. 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
Anmärkning:Se även Ds 2004:3 och SOU 2001:68.
Utgivningsår:2004
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:177
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB