Uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrensärenden
   
 
Författare:Alexandersson Stig
Titel:Uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrensärenden
Utgivningsår:1996
Omfång:199 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9139200299
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 53
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 446 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB