Varumärkesrättens skyddsobjekt
– Om ordkännetecknets mening och referens
   
 
Författare:Nordell Per Jonas
Titel:Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens
Utgivningsår:2004
Omfång:662 sid.
Förlag:Mercurius
ISBN:9197508403
Produkttyp:Inbunden
Serie:Mercurius nr. 14
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 997 SEK exkl. moms
Med en målmedveten kommunikation kan ett varumärke förpacka och sända en livsstil i ett enda ord till en väldefinierad mottagarkrets. I en medveten marknadsstrategi kan varumärket förmedla ett meningsinnehåll till förbrukarna samtidigt som det genererar avsevärda värden. En viktig uppgift för varumärkesrätten är att skydda rättighetshavarnas investeringar i varumärken. Men vad är ett varumärke?

Mot bakgrund av EG-domstolens praxis tar denna nya bok ett helhetsgrepp om den svenska varumärkesrättens föremål. Bland annat behandlas särskiljningsförmåga och förväxlingsbarhet, skyddet för väl ansedda varumärken, vilseledande varumärkesanvändning och åberopande av annans varumärke. Boken tar också upp varumärkesrättens relation till andra kännetecken, såsom firma, namn och geografiska ursprungsbeteckningar och belyser det skydd som ges inom marknadsrätten mot otillbörlig varumärkesanvändning.

Per Jonas Nordell, som är docent i rättsvetenskap och adjungerad professor i immaterialrätt, är verksam som forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB