Makars pensionsrättigheter
   
 
Författare:Brattström Margareta
Titel:Makars pensionsrättigheter
Utgivningsår:2004
Omfång:346 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785769
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 98
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 465 SEK exkl. moms
I denna bok ges en grundläggande redogörelse för olika pensionsrättigheter – allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Med denna redogörelse som utgångspunkt analyseras hur pensionsrättigheterna behandlas vid upplösning av ett äktenskap, med särskild hänsyn till den egendomsordning som gäller för makar.

Värdet av en makes pensionsrättigheter är ofta betydande, men få rättigheter ingår i en bodelning mellan makar. Mot bakgrund av de olika livsvillkor och familjeroller som ofta gällt för kvinnor och män har möjligheterna att utjämna makars pensionsrättigheter diskuterats. Olika länder har infört olika lösningar. I Sverige har frågan fått förnyad aktualitet efter de pensionsreformer som ägt rum det senaste decenniet. Reformerna har fått till följd att det numera ställs höga krav för att en pension som motsvarar tidigare inkomst skall erhållas.

Boken avslutas med en rättspolitisk diskussion om hur makars pensionsrättigheter, med tanke på svenska förhållanden, i framtiden skulle kunna beaktas vid upplösning av makars äktenskap.
 
  © 2017 Jure AB