Prop. 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv
   
 
Titel:Prop. 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv
Anmärkning:Rådets direktiv 93/104/EG.
Utgivningsår:2004
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304180
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:180
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB