BRÅ rapport 2004:4 Revisorernas anmälningsskyldighet
– Forskning om ekonomisk brottslighet
   
 
Titel:BRÅ rapport 2004:4 Revisorernas anmälningsskyldighet – Forskning om ekonomisk brottslighet
Utgivningsår:2004
Omfång:75 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138321297
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2004:4
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 118 SEK exkl. moms
En revisors plikt är inte bara att garantera korrekt bokföring. Enligt aktiebolagslagen måste revisorerna numera också anmäla misstankar om bokföringsbrott till åklagare. Här redogör fil.dr Bengt Larsson vid Göteborgs universitet för hur denna lagregel från år 1999 har påverkat revisorernas arbete. Såväl revisorernas attityder till anmälningsskyldigheten som effekterna av denna reform har undersökts. Resultaten och slutsatserna bygger på totalt 160 intervjuer med revisorer under åren 1999-2003 och på en postenkät år 2003 som skickades ut till 1350 revisorer.
 
  © 2017 Jure AB