Prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II
   
 
Titel:Prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:132, prop. 2003/04:31, SOU 2004:62, SOU 2003:120 och SOU 2003:6.
Utgivningsår:2004
Omfång:297 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:18
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB