Festskrift om Menneske rettigheder til Carl Aage Nørgaard
   
 
Titel:Festskrift om Menneske rettigheder til Carl Aage Nørgaard
Utgivningsår:2004
Omfång:409 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757404569
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Internationell rätt

Pris: 441 SEK exkl. moms
Indhold:
- Forord
- Forkortelsesliste
- Approaches to a European norm of procedural fairness af Arnfinn Bårdsen
- Opsættende virkning i menneskerettighedssager af Jonas Christoffersen
- Familieinnvandring, tvangsekteskap og politikkaf Terje Einarsen
- Retten til et statsborgerskab og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af Eva Ersbøll
- Declarationem hominis iurum universam af Isi Foighel
- Menneskerettighedernes betydning for udstedelse af forvaltningsakteraf Jens Garde & Michael Hansen Jensen
- Ernst Bendas kritik af Peter Germer
- EF-Domstolens anvendelse af retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol siden 1991 af Nina Holst-Christensen
- Nørgaard-kriterierne: Løsladelse og amnesti for politiske forbrydelser i Namibia og Sydafrika af Asger Janfelt
- Lighed og kausalitet ved udmåling af ekspropriationserstatning af Orla Friis Jensen
- EMRK art. 8's betydning inden for miljøretten af Søren Stenderup Jensen
- Reaching Beyond the Horizon: How to Preserve an Efficient Protection of Human Rights in Europe? af Stéphanie Lagoutte
- Menneskerettigheder- under væbnede konflikter. Et dansk oplæg af Tyge Lehmann
- Fem år med den nye menneskerettighedsdomstol - reform af en reform af Peer Lorenzen
- Ad hoc-domstolene og EMK-praksis af Erik Møse
- Dobbeltstraf "Ne bis in idem" af Gorm Toftegaard Nielsen
- Den første begrundelse er ikke nødvendigvis den bedste - om beskyttelse af ejendomsretten efter P1, art. 1 af Ole Bruun Nielsen
- A people's constitution af Edward Shalala, Synnøve Skjelten & Ivan M. Nielsen
- Nye landsmenn - nye utfordringer - nye muligheter af Gro Hillestad Thune
- Inkorporering af menneskerettighedskonventioner - realitet og symbol af Jens Vedsted-Hansen
- Menneskeretlige modhensyn - om undtagelserne i menneskerettighedernes "stk. 2" af Erik Werlauff
 
  © 2017 Jure AB