Det nya företagets samhälle
– Om företag och politik i 2000-talets samhälle
   
 
Författare:Pettersson Karl-Henrik
Titel:Det nya företagets samhälle – Om företag och politik i 2000-talets samhälle
Utgivningsår:2004
Omfång:306 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509550
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 294 SEK exkl. moms
Vad händer med politiken när entreprenören snarare än direktören är huvudperson? Det är i stark sammanfattning vad den här boken handlar om.

Det är mycket radikala förändringar på gång i det sätt som de moderna företagen organiserar sin produktion på, så radikala att västvärldens ekonomier sannolikt håller på att byta produktionssystem. Den utvecklingen har Karl-Henrik Pettersson analyserat och beskrivit i sin förra bok Det exploderande storföretaget.

Här tar han den analysen ett steg vidare. Med en väsentligt annorlunda produktionsorganisation än i det gamla industrisamhället måste också politiken se väsentligt annorlunda ut. Vilka av industrisamhällets institutioner är det som kommer att ifrågasättas? Måste kapitalismen se ut som den gör idag? Behövs egentligen patent och copyright?
 
  © 2017 Jure AB