Hur fungerar EU ?
   
 
Författare:Bomberg Elizabeth , Stubb Alexander
Titel:Hur fungerar EU ?
Utgivningsår:2004
Omfång:279 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147074035
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 312 SEK exkl. moms
Den Europeiska unionen är ett av världens mest komplexa politiska system. Denna kortfattade, innehållsrika och engagerande bok avmystifierar EU. Hur fungerar EU? är en grundbok för alla som vill veta mer om den Europeiska unionen. Den ger läsaren en unik blandning av vetenskaplig expertkunskap och praktisk erfarenhet.

Hur fungerar EU? ställer det EU som finns på papper – dess fördrag och formella regler – i relation till hur unionen fungerar i praktiken. Boken jämför EU med andra politiska system och internationella organisationer. I varje kapitel finns tips för fortsatt läsning, en lista över nyttiga webblänkar och diskussionsfrågor. Boken besvarar två viktiga frågor: Den första är praktisk: Hur fungerar EU och vilka är dess viktigaste aktörer, processer och dynamiska skeenden? Den andra är mera resonerande: Hur har de europeiska länderna lyckats hålla detta unika experiment i internationellt samarbete vid liv?
 
  © 2017 Jure AB