ABK 96 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamheten av år 1996
   
 
Titel:ABK 96 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamheten av år 1996
Anmärkning:Finns även i engelsk översättning.
Utgivningsår:1996
Omfång:12 sid.
Förlag:Förlag ett
ISBN:ABK96
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 114 SEK exkl. moms
Dessa bestämmelser med kommentarer har tillkommit som resultat av förhandlingar mellan Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) som företrädare för beställare och Arkitekt- och Ingenjörsföretagen som företrädare för konsulter. Kommentartexten utgör en integrerad del av ABK 96 och skall vara vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna.
 
  © 2017 Jure AB