Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet
– En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext
   
 
Författare:Rönnmar Mia
Titel:Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext
Utgivningsår:2004
Omfång:426 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154426715
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 157
Serie:Norma nr. 8
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms
Detta arbete behandlar regleringen av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet i svensk, engelsk och tysk rätt i ljuset av arbetslivets ökade flexibilisering. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka anpassningsförmågan och rörligheten, och beskrivs ofta som övergången från den traditionella anställningen till atypiska anställningar. Företeelser som ökad globalisering, internationalisering, ny teknologi och framväxten av kunskapssamhället bildar bakgrunden för denna flexibiliseringsprocess. I fokus för avhandlingen står kvalitativ flexibilitet, dvs. flexibilitet inom ramen för en bestående anställning. Kvalitativ flexibilitet handlar om att variera användningen av arbetstagarna och deras arbetsuppgifter i takt med verksamhetens skiftande utseende och behov. Arbetet innehåller en komparativ och rättslig analys av arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarens arbetsskyldighet och omreglering av arbetsskyldigheten. I framställningen behandlas också arbetsledningsrättens framtida utveckling, och då särskilt frågan huruvida utvecklingen går mot ett mer allmänt krav på saklig grund för arbetsledningsbeslut. Angreppssättet är brett och tvärdisciplinärt, och arbetet syftar till en analys av rättens utveckling och funktionalitet i förhållande till arbetslivets flexibilisering.
 
  © 2017 Jure AB