Skyddsombud i allas intresse
– en rättsvetenskaplig studie
   
 
Författare:Steinberg Maria
Titel:Skyddsombud i allas intresse – en rättsvetenskaplig studie
Utgivningsår:2004
Omfång:378 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107345
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag
Skyddsombud kan påverka brister i arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljörätten. Deras uppgift är att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö tillsammans med arbetsgivare och fackliga organisationer. Skyddsombudets uppgift är inte enkel. Författaren redogör för skyddsombudsinstitutets rättsliga uppkomst och utveckling från år 1912 fram till dagens frågor. Avhandlingen är en studie som visar skyddsombudens möjlighet att påverka genom stoppningsrätt och genom att vända sig till arbetsgivare och tillsynsmyndighet.
 
  © 2017 Jure AB