Prop. 2004/05:32 Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:32 Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:33, prop. 2003/04:17, prop. 2002/03:15 och SOU 2002:52.
Utgivningsår:2004
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:32
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB