Prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem
   
 
Titel:Prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem
Utgivningsår:2004
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405037
Serie:Propositioner nr. 2004/05:37
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB