Anställningen vid verksamhetsövergång
   
 
Författare:Mulder Bernard Johann
Titel:Anställningen vid verksamhetsövergång
Utgivningsår:2004
Omfång:384 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154426812
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 158
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 261 SEK exkl. moms
Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, ändrades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. De arbetstagare som berörs av verksamhetsövergången har dessutom ett skydd mot att bli uppsagda.

Det är dock inte vid alla verksamhetsövergångar som arbetstagaren har detta skydd. I fokus för Anställningen vid verksamhetsövergång står frågan när skyddsreglerna skall vara tillämpliga. Dessutom behandlas frågan, vilka de rättsliga konsekvenserna blir, när regleringen tillämplig. Analysen av regelverket tar sin utgångspunkt i det ekonomiska system som ser säkerställandet av hinder mot snedvridning av konkurrensen som en viktig grundbult i EU-rätten.

De svenska bestämmelserna bygger på det så kallade överlåtelsedirektivet. Den centrala bestämmelsen som implementerar detta EU-direktiv återfinns i anställningsskyddslagen. I denna bok behandlas denna reglering, som alltså baseras på en automatisk övergång av anställningen, och framställningen ger stort utrymme åt EU-domstolens rikhaltiga praxis på området och Arbetsdomstolens avgöranden.
 
  © 2017 Jure AB