Att skriva och tolka tjänstgöringsbetyg
   
 
Författare:Uggelberg Georg
Titel:Att skriva och tolka tjänstgöringsbetyg
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:232 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102467
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag
Behovet av en "likare", en mall för hur betyg kan skrivas är stort. Betyg skrivs av en part och läses av en annan. Hur skall A skriva betyget så att B klart och tydligt förstår vad A menar?

Arbetsmarknaden är beroende av informativa, rättvisande och lättolkande betyg. De skall hjälpa en arbetsgivare att välja rätt sökande till ledig befattning. Men också medarbetaren har rätt att förvänta sig ett sakligt och korrekt betyg när arbetstiden avslutas. Betyget bekräftar medarbetarens erfarenheter, kompetens, utveckling och personliga egenskaper. Det hjälper en arbetgivare vid urval coh ger den anställde information som kan vara till hjälp inför nya anställningar eller vidareutbildning.

Boken är fylld av exempel från unga branscher och uthyrningsföretag. Den innehåller även standarder och rekommendationer som finns inom EU samt avsnitt om militära betygs giltlighet vid civil anställning.

I denna femte upplaga har avsnittet om betygsunderlag bl.a. kompletterats med en underlagsmall med sex variabler i fem skalsteg.
 
  © 2017 Jure AB