Europæisk patent
   
 
Författare:Dybdahl Lise
Titel:Europæisk patent
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:287 sid.
Förlag:GadJura
ISBN:8761909416
Ämnesord:Immaterialrätt , EU-rätt

Pris: 745 SEK exkl. moms
Europæisk Patent leverer en samlet fremstilling af det europæiske patentsystem, som Danmark blev medlem af 15 for år siden. Bogen gennemgår de centrale bestemmelser om meddelelsen af et europæisk patent, og hvad der kan patenteres. Forfatteren gennemgår de retsregler, der regulerer de forskellige procedurer: indlevering, nyhedsundersøgelse, prøvning, meddelelse, indsigelse og appel.

Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har udviklet en righoldig praksis, der er retningsgivende for dansk og nordisk patentret, da de nordiske patentlove er fuldstændig harmoniseret med Den Europæiske Patentkonvention af 1973.

Denne 2. udgave omtaler også den reviderede Europæiske Patentkonvention 2000 (EPK 2000) samt Londonaftalen om anvendelsen af Art. 65 EPK, der begge er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft. På verdensplan har man vedtaget en reform af Patentsamarbejds- traktaten (PCT), som trådte i kraft 1. januar 2004, der også har medført en række ændringer i forhold til bogens første udgave.

Sigtet med bogen er at give et samlet indtryk af det europæiske patentsystem til forståelse af, hvordan systemets ofte særdeles komplicerede mekanismer fungerer. Målgruppen for bogen er jurister, ingeniører og enhver, der kommer i berøring med patenter.

Forfatteren er cand.jur. Lise Dybdahl, direktør i EPO, Den Europæiske Patentmyndighed.
 
  © 2017 Jure AB