Immateriella gränsfall
– Redigerade rättsfall med inledande kommentarer
   
 
Författare:Nilsson Christian , Wessman Richard
Titel:Immateriella gränsfall – Redigerade rättsfall med inledande kommentarer
Utgivningsår:2004
Omfång:261 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203751
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 301 SEK exkl. moms
Detta är en "casebook" för undervisning i immaterial- och marknadsrätt. Den lämpar sig för såväl problembaserad seminarieundervisning som för undervisning enilgt den sokratiska metoden. Boken innehåller 25 bearbetade avgöranden, systematiskt ordnade under rubrikerna:

- Skydd utan registrering?
- Form eller funktion?
- Näringsidkar- eller konsumentskydd?
- Ensamrätt eller yttrandefrihet?
- Expansion?
- Återhållsamhet?
- Geografisk gräns?
 
  © 2017 Jure AB