BRÅ rapport 2004:6 Brottsförebyggande arbete i praktiken
– 19 lokala projekt
   
 
Titel:BRÅ rapport 2004:6 Brottsförebyggande arbete i praktiken – 19 lokala projekt
Anmärkning:Idéskrift nr 12 om lokalt brottsförebyggande arbete från brottsförebyggande rådet.
Utgivningsår:2004
Omfång:98 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138321343
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2004:6
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 149 SEK exkl. moms
Här presenteras nationella och internationella brottsförebyggande projekt och åtgärder på lokal nivå. De verksamheter som beskrivs finns inom områdena:
– kollektivtrafik
– krogvåld
– bebyggelseplanering
– hatbrott
– bilbrott
Urvalet belyser åtgärder mot vardagsbrottslighet och uppmärksammar nationellt prioriterade områden.
 
  © 2017 Jure AB