Rehabilitering
– Praktisk handbok för arbetsgivare
   
 
Författare:Broberg Anette , Sundin Anna
Titel:Rehabilitering – Praktisk handbok för arbetsgivare
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:135 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170274185
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag
Detta är en praktisk handbok för dig som arbetar med arbetsmiljö, rehabilitering och personalfrågor. Boken innehåller praktiska exempel på hur du arbetar förebyggande och hur du gör en rehabiliteringsutredning. Boken tar även upp vilken skyldighet arbetsgivaren har att löpande bedriva verksamhet med rehabilitering och arbetsanpassning. Vad gör man när rehabiliteringen inte fungerar? I vilka lägen är det tillåtet med uppsägning på grund av sjukdom? Svaren på dessa och andra viktiga frågor hittar du i boken.

Ur innehållet:
- Arbetsmiljö
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Arbetsanpassning
- Rehabilitering
- Rehabiliteringsutredning
- Sekretess
- Företagshälsovård
- Bidrag till arbetshjälpmedel
- Rehabiliteringsersättning
- Arbetsskadeanmälan
- Förebyggande behandling
- Motion och friskvård
- Skatteregler
- Uppsägning p.g.a. sjukdom
 
  © 2017 Jure AB