Prop. 2004/05:51 Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden
   
 
Titel:Prop. 2004/05:51 Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden
Utgivningsår:2004
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:51
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB