Boken om lov, tillsyn och kontroll
– Allmänna råd 1995:3, ändrad genom 2004:2
   
 
Titel:Boken om lov, tillsyn och kontroll – Allmänna råd 1995:3, ändrad genom 2004:2
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:317 sid.
Förlag:Boverket
ISBN:9171478531
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
I denna bok redovisas regelsystem, praxis och allmänna råd om bygg-, mark- och rivningslov samt tillsynen och kontrollen av att de tekniska egenskapskraven uppfylls i byggprocessen.
 
  © 2017 Jure AB