Lærebog i Immaterialret
– ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret
   
 
Författare:Koktvedgaard Mogens , Schovsbo Jens
Titel:Lærebog i Immaterialret – ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:495 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757410216
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 676 SEK exkl. moms
Indholdsfortegnelse:
Kapitel I. Immaterialrettens udvikling og
Kapitel II. Ophavsret
Kapitel III. Patentret
Kapitel IV. Brugsmodeller
Kapitel V. Designret
Kapitel VI. Varemærkeret
Kapitel VII. Immaterialretlige kontraktsforhold
Kapitel VIII. Sanktionslæren
Domsregister
Lov- og paragrafregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB