General principles of European Community law
   
 
Författare:Havermann Patrik
Titel:General principles of European Community law
Utgivningsår:1993
Omfång:66 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984326
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 17
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB