Rättsstaten
– Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Rättsstaten – Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:126 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107485
Ämnesord:Allmän rättslära , Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag
Denna bok handlar om rättsstatens grundläggande principer, debatten om rättsstaten och om dess förverkligande. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden men diskussionen anknyter till internationell debatt och jämförelser med andra länder. Den nya upplagan uppmärksammar hur rättsstatens principer får genomslag i dagens politiska rättsordning, hur förslaget till ny EU-konstitution påverkar juridik och politik, hur den svenska samhällsorganisationens omstöpning kan påverka rättsstatens förverkligande och hur en reformering av den svenska grundlagen kan påverka frihet, rättssäkerhet och maktdelning.
 
  © 2017 Jure AB