Materialsamling i folkrätt
– traktater, FN-resolutioner m.m.
   
 
Författare:Bring Ove , Lysén Göran
Titel:Materialsamling i folkrätt – traktater, FN-resolutioner m.m.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:378 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785793
Ämnesord:Internationell rätt

SLUT på förlag
Folkrättens dynamiska utveckling har gjort att behovet av en mer omfattande materialsamling i ämnet blivit påtaglig. Denna samling avser att fylla detta tomrum och innefattar traktater, rättsfall, resolutioner m.m. För att boken skall få ett rimligt omfång har några artiklar av mer specifik innebörd i olika traktater inte återgivits.

Urvalet av texter är tillräckligt omfattande för att kunna fylla de behov som olika läsare kan ha i sina kontakter med den folkrättsliga materian.
 
  © 2017 Jure AB