Livboken
   
 
Författare:Blom Richard
Titel:Livboken
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:180 sid.
Förlag:IFU
ISBN:9179902081
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt

SLUT på förlag
I allt arbete med försäkring gäller det att ha goda kunskaper om försäkringens system, komplexitet och uppbyggnad. Det gäller framför allt den som arbetar med nyteckning, ändring och kundvård. Inom livförsäkringens område är detta särskilt viktigt, då försäkringsavtal kan löpa och gälla i decennier. De senaste årens utveckling av lagstiftningen och vikten av kundinformation både före, under och efter avtalens ingående ställer mycket stora krav på försäkringsrådgivarens kompetens.

Livboken ger grundläggande kunskaper i livförsäkringsteknik, beräkningselement, tekniska begrepp, återbäring och bokslut. I boken tas också upp frågor om premier, återköp, låneregler, förhöjningsrisker, fördelning av överskott m.m. Även fond-, sjuk-, olycksfalls- och gruppförsäkring samt IPS berörs. För att ge den intresserade en precisare definition av komponenterna beskrivs även de matematiska modellerna i ett särskilt kapitel.
 
  © 2017 Jure AB