Fördragssamling Europarätt
   
 
Författare:Hellner Michael
Titel:Fördragssamling Europarätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:501 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785645
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:EU-rätt

SLUT på förlag
Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemmar. Därigenom har EU tagit ytterligare ett steg mot att vara en union för hela Europa. Utvidgningen innebar flera ändringar i fördragstexterna, bl.a. med avseende på röstetal i rådet, antal ledamöter i Europaparlamentet och kommissionärer. Alla dessa ändringar har förts in i denna uppdaterade upplaga, som innehåller fördragen i sin senaste lydelse. Detta är den fjärde upplagan av Fördragssamling Europarätt – den enda fördragssamlingen på svenska som innehåller samtliga EU:s grundfördrag: EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget. Dessutom finns samtliga ändringsfördrag och anslutningsfördrag (i vissa fall i utdrag). I syfte att göra ett stundtals svåröverskådligt material mer lättillgängligt har grundfördragen fått förklarande rubriker. Till ytterligare hjälp finns ett överskådligt sakregister över hela innehållet.
 
  © 2017 Jure AB