Prop. 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
   
 
Titel:Prop. 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
Anmärkning:Se Ds 2004:23.
Utgivningsår:2005
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:78
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB