Festskrift till Hans Ragnemalm
   
 
Titel:Festskrift till Hans Ragnemalm
Utgivningsår:2005
Omfång:396 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154427010
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 398 SEK exkl. moms
Denna festskrift tillägnas Hans Ragnemalm av vännerna i anledning av hans avgång som regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten.

Redaktörer för festskriften är Göran Regner, Marianne Eliason och Hans-Heinrich Vogel.
 
  © 2017 Jure AB