Kontraktstyper
   
 
Författare:Ramberg Christina
Titel:Kontraktstyper
Utgivningsår:2005
Omfång:317 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203891
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Denna bok kompletterar författarens bok "Allmän avtalsrätt" och behandlar speciella avtalstyper. Referenser ges därför till "Allmän avtalsrätt" och kontraktstyperna sätts i relation till den allmänna avtalsrätten. I boken presenteras olika typer av kontraktsförhållanden och här beskrivs den bakomliggande affärsmässiga kontexten till varje avtalstyp. Därefter ges en bild av rättskällorna och slutligen beskrivs de för avtalstypen karaktäristiska prestationerna samt några vanligt förekommande orsaker till att tvister uppkommer.
 
  © 2017 Jure AB