Prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling
   
 
Titel:Prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling
Anmärkning:Se även Ds 2004:10.
Utgivningsår:2005
Omfång:237 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:133
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 176 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ny lag om försäkringsmäklare med syftet att inkorporera EU:s direktiv 2002/92/EG i svensk lagstiftning. Den nya lagen innehåller näringsrättsliga och civilrättsliga regler. Lagen innehåller också regler om svenska försäkringsmäklares verksamhet utomlands och om utländska mäklares verksamhet i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB