Prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning
   
 
Titel:Prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning
Anmärkning:Se SOU 2003:124.
Utgivningsår:2005
Omfång:164 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:129
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
I propositionen läggs förslag i syfte att göra prövningen snabbare och enklare utan att åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven.

Ett förslag rör miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar och ett annat handlar om att förenkla prövningen när redan prövade verksamheter behöver ändras eller byggas ut.
 
  © 2017 Jure AB