Prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer
   
 
Titel:Prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer
Anmärkning:Se SOU 2004:85.
Utgivningsår:2005
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:148
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB