BRÅ rapport 2005:6 Effekter av utslussning med elektronisk fotboja
– Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004
   
 
Titel:BRÅ rapport 2005:6 Effekter av utslussning med elektronisk fotboja – Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004
Utgivningsår:2005
Omfång:55 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138321831
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2005:6
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 118 SEK exkl. moms
I denna slutrapport presenteras en analys som visar om IÖV-utsluss (intensvövervakning med elektronisk kontroll) har haft några effekter på återfall i kriminalitet. En grupp intagna med IÖV-utsluss jämförs med en kontrollgrupp för att studera eventuella skillnader vad gäller återfall i brott. Rapporten innehåller även en inventering av andra internationella effektutvärderingar på området. Vidare görs en jämförelse av hur elektronisk fotboja används inom påföljdssystemet i Sverige i förhållande till fyra andra länder: Holland, England, Frankrike och Kanada. Den här rapporten är den sista i en serie på tre.
 
  © 2017 Jure AB