Prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter
   
 
Titel:Prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter
Anmärkning:Se SOU 2004:26.
Utgivningsår:2005
Omfång:128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:132
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB