Regeringens skrivelse 2004/05:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2004
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2004
Utgivningsår:2005
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405082
Serie:Propositioner nr. 2004/05:82
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB