Prop. 2004/05:115 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
   
 
Titel:Prop. 2004/05:115 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Anmärkning:Se prop. 2002/03:67.
Utgivningsår:2005
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:115
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB