Prop. 2004/05:141 Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
   
 
Titel:Prop. 2004/05:141 Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Utgivningsår:2005
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:141
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB