BRÅ rapport 2005:7 Våldtäkt
– En kartläggning av polisanmälda våldtäkter
   
 
Titel:BRÅ rapport 2005:7 Våldtäkt – En kartläggning av polisanmälda våldtäkter
Utgivningsår:2005
Omfång:85 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:913832184X
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2005:7
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 118 SEK exkl. moms
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har samlat in och bearbetat uppgifter från nära nog alla anmälningar avseende fullbordade våldtäkter från landets polismyndigheter för åren 1995 och 2000. Med detta datamaterial som grund belyses hur den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot personer under respektive över 15 år är sammansatt i flera avseenden, exempelvis när, var och av vem som våldtäkterna begås. Det görs också beskrivningar av olika typer av våldtäkter, bland annat utifrån offrets och gärningsmannens relation, våldtäkter av fler än en gärningsman, våldtäkter i anslutning till nöjeslivet respektive överfallsvåldtäkter. Avslutningsvis belyses översiktligt utvecklingen för våldtäktsbrottsligheten och vad som sker med brottsutredningarna.
 
  © 2017 Jure AB