Lagrådsremiss Nya regler för tjänstepensionsinstitut
– den 7 april 2005
   
 
Titel:Lagrådsremiss Nya regler för tjänstepensionsinstitut – den 7 april 2005
Anmärkning:Lagrådsremissen kan även laddas ner som pdf-fil på internet. Se även SOU 2004:101.
Utgivningsår:2005
Omfång:333 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRADNR54
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms
Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar som behövs för att genomföra EU:s så kallade tjänstepensionsdirektiv (2003/41/EG). Tjänstepension erbjuds ofta av arbetsgivaren som ett komplement till den allmänna statliga pensionen. De svenska tjänstepensionsinstitut som berörs av direktivet är så kallade tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser.

Lagrådsremissen innehåller förslag om verksamhetsvillkor för instituten och om vilken information som kunderna skall få. Finansinspektionen föreslås bli tillsynsmyndighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.
 
  © 2017 Jure AB