Snack eller verkstad
– verktygslåda för kreativa möten
   
 
Författare:Almgren Mari , Österling Kari
Titel:Snack eller verkstad – verktygslåda för kreativa möten
Utgivningsår:2005
Omfång:110 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102238
Ämnesord:Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
Detta är en bok om möjligheten till lärande i olika sammanhang – om kompetensanvändning i våra organisationer – kompetens som inte synliggörs och därför inte används. I boken motiverar författarna varför det är så viktigt att börja använda nya mötesmetoder och arbetssätt för att öka effektivitet och lönsamhet. Med boken vill författarna väcka lust att våga pröva nya mötesformer och arbetssätt. Genom att fokusera processen (vägen till målet) går det att höja effektiviteten i våra möten. Bättre kommunikation och dialog förbättrar samlärandet och kvaliteten i den efterföljande handlingen.

Det är i mötet mellan individer som det händer – lärande, utveckling och nytänkande. Förmågan att kommunicera är avgörande för resultatet. Inte bara VAD vi säger utan även HUR det sägs.

Det som förmedlas i Snack eller verkstad baseras på grundläggande kommunikations- och inlärningsteori. Författarna har utifrån sin egen erfarenhet och i samverkan med uppdragsgivare utvecklat verktyg för att effektivisera kommunikations- och lärprocessen. Former och verktyg som driver görandet – att gå från snack till verkstad.
 
  © 2017 Jure AB